HTML API v2 till Valideratext.se för WordPress

Detta API (Application Programming Interface) till Valideratext.se returnerar en komplett HTML-sida med resultatet.

Format

En HTTP-förfrågan skickas med metoden POST. Svaret är i HTML-format och visar samma resultat som Valideratext.se.

Förfrågan

URL: Se Test nedan.

Nedan listas de parametrar som ingår i en förfrågan. HTTP-metoden ska vara POST.

Parameter Beskrivning
RawText Obligatorisk parameter. Texten som ska valideras. Ren ASCII-text utan specialtecken eller taggar.
Se även teckenöversättning nedan.
ApplicationName Obligatorisk parameter. Namnet på den applikation som gör förfrågan, t.ex. ett publiceringsverktyg.
Max 50 tecken.
ApplicationVersion Obligatorisk parameter. Applikationens versionsbeteckning.
Max 50 tecken.
UserName Obligatorisk parameter. Användarnamn för inloggning.
Max 256 tecken.
UserPassword Obligatorisk parameter. Användarens lösenord för inloggning.
Max 50 tecken.
AddInPublisher Valfri parameter. Namnet på utgivaren av tillägget till applikationen.
Max 50 tecken.
AddInName Valfri parameter. Tilläggets namn (programmodul).
Max 50 tecken.
AddInVersion Valfri parameter. Tilläggets versionsbeteckning.
Max 50 tecken.

Teckenöversättning

Texten som skickas ska vara "tvättad" från alla taggar och styrtecken.

De enda tecken som normalt behöver ersättas är de för radbrytningar. Här behöver man skilja på hårda och mjuka radbrytningar (<br />, skift+enter), se nedan.

HTML-tagg Ersätts med
</p> CR, carriage return (#0D).
<br /> VT, vertical tab (#0B).
Övriga Alla övriga taggar skall tas bort från texten.

Test av funktionen

Nedanstående HTML-formulär kan användas för att testa funktionen.

URL: https://www.valideratext.se/integration/wordpress/html

:
:
:
:
:

Parametrarna nedan är fasta för testformuläret. I en verklig tillämpning ska de ha valfria värden satta av er. Parametrarna kan lämnas tomma om de inte är tillämpbara.

:
:
:

Kodexempel